Meer weten?

Borging

Geheel van geplande en systematische acties,
nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven,
dat een dienst voldoet en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

http://www.encyclo.nl/begrip/borging

Borging

Bij borging denken we al snel aan uitgewerkte en controleerbare structuren, organogrammen, werkafspraken, contracten, cognitief opgestelde en zichtbare componenten van een organisatie of samenwerkingsverband.

Als waarden niet gedeeld zijn tussen alle betrokken actoren, zoals werknemers, managers, directie en klanten, vindt echter geen duurzame afstemming en borging plaats Het controlesysteem raakt gefrustreerd.

Het inzicht, dat borging veel meer een zaak is van delen van waarden, aansluitend bij behoeften, motieven, kwaliteiten en eigenschappen in een gedeeld ideaal, droom of wens, verdient aandacht.

Borging komt niet alleen door regulering en afspraken tot stand, maar dient gevoed te worden door zorg voor een gedeelde voedingsbodem. Houd rekening met wat er op andere niveaus speelt en hoe die op elkaar inspelen.

Zie ook