Effectief samenwerken

De sleutel tot effectief samenwerken in een team – Authenticiteit.
Moderne organisaties vragen op alle niveaus een enorme veelzijdigheid, die individuele werknemers zelden bezitten.
Het gaat dan om eigenschappen die zich niet of nauwelijks in één persoon laten verenigen, zoals creativiteit en sociale gevoeligheid, analyserend vermogen en praktische intelligentie, snelle besluitvaardigheid en accuratesse.
Voor die veelzijdigheid is een team nodig.
Teamwerk betekent immers het samenvoegen van mensen met uiteenlopende, complementaire talenten.
Het is een manier om tot ‘synergie’ te komen:
een geheel dat meer is dan de som der delen.

Rob Groen

Effectief samenwerken

Bewoordingen als synergie, authenticiteit, samenvoegen van mensen met uiteenlopende, complementaire talenten, worden hier in één adem genoemd. Iedereen in zijn eigen kracht!

Dit betekent het herkennen, erkennen en waarderen van wat mensen van nature geneigd zijn te doen, om bij te dragen aan het geheel.

Het vraagt aandacht voor de niet-cognitieve stromen, zoals systemische waarden en energetische onderstroom.

Lees ook