Meer weten?

Eigen kracht

De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving,
waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan
en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven,
zeker in contact met organisaties en overheden.

http://www.eigen-kracht.nl/

Eigen kracht

In Nederland is de Eigen Kracht Centrale actief om via Eigen Kracht Conferenties problemen binnen gezinnen aan te pakken. De methode leunt op Maori-tradities uit Nieuw Zeeland, waarbij familie en “grootfamilie” een rol spelen. Wie ooit de film “Once were Warriors” heeft gezien, kan die oorsprong wel een plaats geven.
De film is gebaseerd op een boek van Alan Duff. Het geeft een indrukwekkend beeld van problemen, maar ook de kracht in de Maori-gemeenschap eind 20e eeuw.

Eigen Kracht maakt gebruik van netwerkkringen, om mensen en groepen in eigen, authentiek oplossend vermogen te ondersteunen en opnieuw verbinding tot stand te brengen. De methode heeft vertaalbare oplossingen voor organisaties en groepen.

Andere bewegingen en organisaties, die interessant zijn voor de lezer in dit verband zijn Large Scale Interventions en Non Violent Resistance.

Eigen kracht zonder hoofdletters, betekent dat men in staat is tot een zekere mate van zelfcoaching en daarbij de eigen hulpbronnen en netwerk in te zetten.

Zie ook