Energetische onderstroom

Taal, cognitie en de waarneembare buitenkant wegen zwaar in onze wereld.
Op dat niveau lijkt alles maakbaar en manipuleerbaar.
ZelfCoachSpel

Energetische onderstroom

Onder die maakbare werkelijkheid ligt vaak een soort weerbarstigheid, waardoor onze mooie plannen mislukken. Die energetische onderstroom kent eigen wetmatigheden. Zonder herkenning, erkenning en acceptatie daarvan zijn mooi uitgewerkte plannen en projecten kansloos.

Opstellingen, zoals gezins- en bedrijfsopstellingen geven inzicht in deze onderstroom.

  • waar zitten blokkades?
  • wat zijn de verhoudingen?
  • waar ligt kracht en energie?
  • wat verbindt?

In systemen hebben we te maken met een minder rechtlijnige situatie, dan wat we beogen met structuur en afstemming. In structuur en afstemming zullen we rekening daarmee moeten houden.

De opstellingsmat van het ZelfCoachSpel is een unieke manier, om de onderstroom in kaart te brengen en op dat niveau te interveniëren.

Lees ook