Roofbouw

1 Het onverstandig beheer van landbouwgrond
waardoor deze zijn vruchbaarheid verliest
2 Het onverstandig beheer van iets anders dan landbouwgrond,
bijvoorbeeld het eigen lichaam bij drank- of drugsmisbruik.

vanDale

Roofbouw

De tweede definitie van roofbouw heeft de aandacht van het ZelfCoachSpel. Roofbouw op gezondheid van mensen, mentale conditie en welzijn.
Van energetische opvattingen en uit systemisch denken, weten we dat eenzijdige focus en belasting fricties veroorzaakt.

In het onderwijs vinden we jonge kinderen met duidelijke stress-verschijnselen en zelfs burn-out. Die problemen kunnen we etiketteren als, ADHD, PPDNOS, etc., maar met een andere blik zien we de onderlinge behoefte aan erkenning van de eigenheid van het individu.
Kinderen hebben veel behoefte aan speels leren. Van jongens weten we, dat die niet graag stil zitten. Het zit in hun aard zich te willen meten aan de ander. Dat deel van hun authenticiteit wordt veelal niet gewaardeerd binnen een schoolse setting.

Personeelszorg, zorg binnen onderwijs en in het geheel de zorg binnen onze maatschappij zijn hot items, maar krijgen ze ook de kans onder invloed van financiële druk, regelgeving en grootschalige veranderingen?

Het ZelfCoachSpel vestigt de aandacht op de balans tussen mens en omgeving, de mogelijkheid en de vaardigheid voor mensen, om deze balans zelf te bewaken.
Op welke wijze worden mensen in hun eigen kracht gezet, geven ze betekenis, bewaken ze zelf eigen passie en vitaliteit?
Met welke aandacht zorgt een organisatie voor zijn personeel, zodat effectief samenwerken bevorderd wordt, zonder dat persoonlijke waarden en behoeften van mensen worden ondergewaardeerd?

Zie ook