Systemisch denken

Een systeem is in de wetenschap datgene,
waarop de aandacht van een wetenschapper zich richt.
Het gaat in het algemeen om iets dat uit componenten of elementen bestaat,
en door de relaties tussen de elementen enige mate van samenhang,
ordening en complexiteit heeft.
Het woord systeem kan ook gebruikt worden voor een stelsel van eenheden,
zoals het SI.

Wikipedia

Systemisch denken

Systemisch denken en onderzoek binnen sociale context kent vragen over orde, samenhang, balans en betekenis:

  • Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?
  • Wat is mijn plek in het geheel?
  • Hoe is de hiërarchie?
  • Wat geef ik en wat neem ik?
  • Wat is een gezonde balans?

Veel van het systemisch denken speelt zich af op energetisch niveau, ofwel het onderbuikgevoel. In de opstelling komt deze energetische onderstroom naar boven.

Het overgewaardeerde cognitieve, met taal en spraakverwarring gepaard gaande, oplossingsgerichte denken, wordt naar de achtergrond geschoven. De beleving en het intuïtieve gevoel schuiven naar voren.

Systeemopstellingen, zoals gezins- en organisatie-opstelling, dragen daardoor bij aan snel inzicht in blokkades en door verschuivingen in de opstelling komen gedeelde oplossingen binnen bereik.

Zie ook