ZelfCoaching 10 – Spelen met persoonlijke krachtbronnen

ZelfCoaching – Spelen met persoonlijke krachtbronnen100x100_NL

Het ZelfCoachSpel kent zijn eigen aanpak. Speel het vooral samen met anderen. Door wat zij zien of ervaren, complementeer je de kijk op jezelf. Nodig je vrienden, familie, partner of je team uit mee te doen.
Het is leuk, leerzaam voor allemaal en verbindend, om elkaars kwaliteiten te onderzoeken. Je kwaliteiten zijn tegelijk je krachtbronnen.

Spelregels en spelvormen

Er zijn verschillende manieren om met de Krachtkaarten te spelen.
Het doel is een ander licht te werpen op elkaars persoonlijke kwaliteiten door uitwisseling. Je leert elkaar en jezelf beter kennen op de kwaliteiten die je hebt.
We geven hier twee basisvormen.

Zorg dat je alles bij de hand hebt

 • Download de Krachtkaarten van het ZelfCoachSpel in PDF
 • Print ze uit en zorg dat je voldoende setjes hebt voor alle spelers
 • Knip ze vervolgens op maat en maak er setjes van

 

Spelvorm 1 – Basisspel Krachtkaarten

Elkaar beter leren kennen

Voorbereiding

 • Speel in groepjes van maximaal 6 spelers
 • Iedere speler krijgt een setje van 8 kaarten in 4 verschillende domeinen
 • Iedere kleur belicht een ander aspect van jouw persoonlijke kwaliteiten
 • Op de kaarten met een uitroepteken beschrijft iedere KrachtKaart-Zijn-1speler kort, wat hij als een kwaliteit van zichzelf ziet en waarvan hij denkt, dat iedereen dat weet
 • Op de kaarten met een vraagteken beschrijft iedere speler kort wat hij als een kwaliteit van zichzelf ziet en waarvan hij denkt, dat dat niet bekend is
 • Alle kaarten worden door elkaar gehusseld en met de gekleurde kant naar boven over de tafel verspreid

Eerste ronde

 • Bepaal wie mag beginnen (de hoogste worp van een dobbelsteen, de jarige, de jongste of de oudste, om het even wat)
 • Er wordt om de beurt gespeeld in de richting van de klok zonder te spreken
 • De beurtspeler pakt een kaart en leest wat er op de achterkant staat
 • Na het  lezen van de kaart geeft hij hem aan de medespeler, waarvan hij verwacht dat de kaart is
 • De ontvangende speler leest de kaart en bewaart hem met de tekst naar beneden
 • Is de kaart van de beurtspeler zelf, dan legt deze hem terug in het midden en de stapel wordt gehusseld
 • Dit gaat door tot alle kaarten gespeeld zijn

Nabespreken eerste ronde

 • Om de beurt vertellen alle spelers welke teksten ze hebben ontvangen en leggen de kaarten daarbij open
 • Beurtspelers mogen vertellen welke kaarten van hen zijn en welke niet
 • De beurtspeler mag een verhelderende vraag stellen aan de spelers, die hem kaarten gegeven hebben en krijgen een korte toelichting
 • Op het eind leggen de spelers alle kaarten terug, die niet van henzelf zijn

Vervolg

 • Er worden vervolgrondes met nabespreking gespeeld tot alle kaarten bij de rechtmatige eigenaar liggen

 

Spelvorm 2 – Vraag en aanbod

Gebruik maken van elkaars kwaliteiten

1KrachtKaart-Zijn-1KrachtKaart-Weten-2KrachtKaart-Weten-1KrachtKaart-Willen-2KrachtKaart-Willen-178

Voorbereiding

 • Spelen in groepjes van maximaal 12 spelers
 • Iedere speler krijgt een setje van 8 kaarten in 4 verschillende domeinen
 • Op kaarten met een uitroepteken geef je aan wat je als kwaliteit in de aanbieding hebt en waar anderen van kunnen profiteren
 • Op kaarten met een vraagteken geef je aan waar je behoefte aan hebt

Eerste ronde

 • Bepaal wie mag beginnen (de hoogste worp van een dobbelsteen, de jarige, de jongste of de oudste, om het even wat)
 • Er wordt om de beurt gespeeld in de richting van de klok
 • De beurtspeler legt zijn belangrijkste vraag rechts van hem op tafel met de tekst naar zijn medespelers toe
 • Er mogen door medespelers alleen verhelderende vragen gesteld worden, die kort worden beantwoord
 • Bij de volgende beurt leggen spelers een mogelijk passend aanbod links van zich open op tafel
 • Ook hier mogen alleen verhelderende vragen gesteld woorden, die kort worden beantwoord

Tweede ronde

 • De spelrichting is nu tegen de klok in, beginnend naast de starter uit de vorige ronde
 • De beurtspeler geeft aan of en met welke medespeler hij in contact wil over een bepaald aanbod, maar mag ook passen als hij niet het juiste aanbod treft
 • Is er geen aanbod voor zijn vraag, dan mag hij medespelers vragen een mogelijk passend aanbod open te leggen en daarop een keuze te maken
 • Spelers hoeven geen verklaring af  te geven over hun beslissing
 • Dit gaat door tot iedereen geweest is

Matching

 • Spelers die elkaar iets te bieden hebben, gaan 5 minuten apart zitten om uit te zoeken of vraag en aanbod te matchen is
 • Indien ja, maken ze een afspraak om een en ander verder uit te  werken

Wil je meer weten over toepassingen van deze spelvormen?
Neem contact op via Vragen@ZelfCoachSpel.info.

Have fun!

 

Deel dit binnen uw netwerk.

ZelfCoaching 9 – Persoonlijke krachtbronnen

ZelfCoaching – Persoonlijke krachtbronnen100x100_NL

Je bent begonnen jouw worsteling te beschrijven en met voorbeelden te illustreren. Je hebt nuances in je emotionele beleving van verschilllende gebeurtenissen en situaties in kaart gebracht. Je hebt gepeeld vanuit verschillende perspectieven op de cirkel van het ZelfCoachSpel.
Door jouw zelfonderzoek heb je inmiddels een aardig overzicht en inzicht in jouw drijfveren.
Misschien daagt er al iets van een “oplossing” of ben je er al zelfs uit. Dat is mooi, want dan kun je nu stoppen.
Zo niet, dan geven we hier nog een aantal tools, waar je mee verder kunt. We beginnen met je persoonlijke “krachtbronnen”.

 

Persoonlijke kwaliteiten als krachtbronnen

Wat heb je als persoon ter beschikking om je strubbelingen in dit leven te lijf te gaan?
Vraag aan mensen wat hun goede eigenschappen zijn en ze zullen vaak aarzelen, vanuit bescheidenheid of omdat ze daar zelden bij stilstaan.
Soms hebben mensen een workshop “elevator-pitching” gedaan en dan gaat het prima. Dat is dan een “ingestudeerde manier”, om jezelf bij de ander snel en effectief te profileren in een bepaalde context.
Als communicatie-middel prima, maar wat doet het voor jou als persoon in de ruimste zin van  het woord, als het niet meer dan een techniek is? Intrinsiek zelfbewustzijn is veel interessanter voor alle domeinen in het leven.
Wie zich bewust is van zijn kwaliteiten en de bijbehorende valkuilen, staat sterker.

Wat neem je altijd met je mee?

 • Jouw feitelijk ervaring en kennis (Krachtkaart Weten & Ervaring)
  Wat je weet en kunt. Je bent ergens in getraind, hebt er studie van gemaakt en/of hebt vaak met een specifiek bijltje gehakt.
 • Je natuurlijke talenten en handelen (Krachtkaart Doen & Talent)
  Wat je als vanzelf afgaat. Zonder erbij stil te staan, los je het op of kun je het succesvol uitvoeren.
 • Je grondhouding en karakter (Krachtkaart Zijn & Karakter)
  Jouw eigen manier van reageren en omgaan met de wereld. Dat wat bijdraagt aan goede verhoudingen en doelen.
 • Je intenties en ambities (Krachtkaart Willen & Ambitie)
  Wat je wil bereiken, meegeven of achterlaten in de wereld. Niet op de korte termijn, maar voor een zinvolle invulling van je leven.

Je kan de PDF van de Krachtkaarten van het ZelfCoachSpel downloaden. Print deze PDF en knip de kaarten uit. Gebruik de achterkant om aantekeningen te maken over je bijbehorende sterke en zwakke kanten. Probeer om en om kwaliteit en bijpassende valkuil te beschrijven.

Enkele voorbeelden

 • Krachtkaart Weten & Ervaring
  Ik ben praktiserend psycholoog en volg theoretische ontwikkelingen in het vakgebied. Mijn valkuil is dat ik soms teveel vanuit mijn hoofd spreek met mijn cliënten.
 • Krachtkaart Doen & Talent
  Ik ben creatief. Daardoor ben ik geneigd minder aandacht aan de praktische uitvoering en consequenties te denken.
 • Krachtkaart Zijn & Karakter
  Ik geef niet snel op. Soms komt dit nogal drammerig over en sneeuw ik anderen onder.
 • Krachtkaart Willen & Ambitie
  Ik werk graag aan een betere wereld. Gevolg is, dat ik bijna altijd voor anderen bezig ben en te weinig voor mezelf.

Neem je tijd  hiervoor en gebruik eventueel het Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman. Daarmee onderzoek je eigenschappen, uitdagingen, valkuilen en allergieën. Dat kan je hier online spelen. In de volgende aflevering meer over samen spelen met kwaliteiten en krachtbronnen.

Succes!

 

Deel dit binnen uw netwerk.