Transitiefoto

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.
Wikipedia

Zonder een foto geloven mensen iets maar half.
Eddie Adams (Amerikaans fotojournalist

Transities vinden snel en effectief plaats, wanneer behoeften en waarden van actoren op elkaar aansluiten en de actoren elkaar daarin vinden.
Jan Schalkx

TransitieFoto

De transitiefoto van het ZelfCoachSpel geeft gemeten resultaten op verschillende momenten in veranderingsprocessen en kan naar wens op ieder moment ingezet worden.

Wat gemeten wordt, is de authentieke beleving van mensen in de verschillende fasen van het proces. Hierdoor wordt zichtbaar waar mensen zich afhankelijk en machteloos voelen, zich willen verzetten of afkeren en waar ze zelfstandigheid, inspiratie en saamhorigheid ervaren.
Dit is van belang voor het coachingsproces.

De voormeting meet hoe mensen de startsituatie ervaren wordt.
De methodiek van “Mental Contrasting” maakt het mogelijk de gewenste situatie in beeld te krijgen voor de deelnemers.
Na afloop van interventies en het proces wordt een nameting gedaan, die daadwerkelijk ervaren verandering laat zien.
Die persoonlijk ervaren verandering maakt, dat deelnemers het borging als een intrinsiek proces beleven.

Dit is belangrijke kennis voor beleidsmakers en managers, die daarmee input en handvatten hebben voor gerichte ingrepen in het traject. Gedetailleerd inzicht in stress-factoren in teams, maar ook kracht van werknemers maken interventies mogelijk.
Denk aan extra personeelsondersteuning, training, intervisie, supervisie, leiderschapsprogramma’s etcetera.

TransitieFoto

Zie ook